kouk
30 شهریور 1401 - 04:53

واکنش اتحادیه اروپا به همه پرسی الحاق به روسیه در شرق اوکراین

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه به دلیل برنامه ریزی برای برگزاری همه پرسی در دونباس شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که توسط سرویس مطبوعاتی خود منتشر کرد، خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مسکو به دلیل برگزاری همه‌پرسی الحاق به روسیه در برخی مناطق اوکراین شد. خبرگزاری مهر«جوزپدر بیانیه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده است: تدابیر محدودکننده بیشتری علیه روسیه در نظر گرفته خواهد شد. همه کسانی که در این همه پرسی و سایر موارد نقض قوانین بین‌المللی در اوکراین دخیل هستند، پاسخگو خواهند بود. به گفته این مسئول اروپایی، آرا همه پرسی در هیچ شرایطی نمی‌تواند به عنوان بیان آزادانه اراده مردم تلقی شود، زیرا از نظر وی، مردم ساکن اوکراین در مناطق تحت کنترل روسیه تحت تهدید و ارعاب نظامی دائمی مسکو هستند. وی متعهد شد که اتحادیه اروپا در حمایت از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین یکپارچه باقی می‌ماند. بورل همچنین از فدراسیون روسیه خواست تا فوراً، کامل و بدون قید و شرط تمام نیروها و تجهیزات نظامی خود را از کل خاک اوکراین در محدوده مرزهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شده خارج کند. بورلاین واکنش مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از آن صورت گرفته که «ویاچسلاو ولودین» رئیس دومای دولتی روسیه روز سه شنبه اعلام کرد که در صورتیکه ساکنان دونباس و مناطق آزاد شده در اوکراین تصمیم بگیرند بخشی از روسیه شوند، مسکو از آنها حمایت خواهد کرد. ویاچسلاوولودیندونباسرئیس دومای دولتی روسیه در این باره اضافه کرد: آنها باید این موضوع را امروز درک کنند که ما از آنها (ساکنان دونباس) انتظار داریم آزادانه اراده خود را ابراز کنند. بارهدونباسمعاون اول رئیس مجلس علیا روسیه هم پیشتر از برگزاری همه پرسی در دو جمهوری لوهانسک و دونتسک استقبال کرد. علیاپیشترلوهانسکدونتسک«آندری تورچاک» اعلام کرد که همه پرسی در مورد الحاق دونباس به روسیه قطعاً برگزار خواهد شد و موجب می‌شود به طور قانونی این منطقه و دیگر مناطق آزاد شده به عنوان بخشی از روسیه تثبیت شوند. آندریتورچاکدونباساین مقام ارشد روس با تاکید بر ضرورت برگزاری همه پرسی در منطقه دونباس افزود که این ضرورتی است که مدتها به تعویق افتاده است. دونباسمدتها«دنیس میروشنیچنکو» رئیس شورای منطقه لوهانسک روز سه شنبه اعلام کرد که همه پرسی پیوستن این منطقه به روسیه در تاریخ ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر برگزار خواهد شد. میروشنیچنکولوهانسکرئیس شورای منطقه لوهانسک در تلگرام خود در این باره نوشت: همه پرسی در مورد پیوستن جمهوری (خودخوانده) لوهانسک به فدراسیون روسیه از از ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر برگزار می‌شود. لوهانسکبارهلوهانسکرسانه‌ها به نقل از پوشیلین رئیس دونتسک هم پیشتر گفته بودند که رأی گیری در خصوص همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه در این منطقه هم زمان با لوهانسک خواهد بود. پوشیلیندونتسکپیشترگیریلوهانسک«ولادیمیر سالدو» رئیس منطقه خرسون هم با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که همه پرسی در این منطقه از ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر (اول تا پنجم مهر ماه سال جاری) برگزار می‌شود. سالدوخرسونرئیس منطقه خرسون در این بیانیه تاکید کرد که فرمان این همه پرسی را به دلیل پیوستن به فدارسیون روسیه امضا کرده است. خرسونفدارسیون
منبع: مهر
شناسه خبر: 747984